Kérjen időpontot

Időpont kérés komplex energetikai állapotfelmérésre és kezelésre
  1. (kötelező)
  2. (kötelező)
  3. (érvényes e-mail címet adjon meg)
  4. (kötelező)
  5. (kötelező)
  6. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Telefonos időpont kérés:

Szegeden:
Tel.:+36 70/572-1348
Cím: 6726 Szeged, Kállay A. u. 7.
Adatvédelem

Hozzájárulok, ahhoz hogy részemre tájékozató leveleket küldjenek aktuális akciójukról. Harmadik fél részére az adatait nem adjuk ki, az adatkezelés szabályait betartjuk.

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

3. § E törvény alkalmazásában
p) egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
24. § (1) A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy – a 135. §-ban foglaltak figyelembevételével – egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
(2) Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.
(3) A beteg jogosult
a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
b) a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni,
d) az egészségügyi intézményből történő elbocsátásakor zárójelentést (137. §) kapni,
e) egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.
(4) A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
(5) Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitok-védelméhez való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a (3) bekezdésben említett egyéb jogosultság.
Az orvosi titoktartáshoz való jog
25. § (1) A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg.
(2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.

Az időpont kérésnél ha hozzájárul, ahhoz, hogy saját akcióinkkal megkereshessük lehetősége van a későbbiekben ennek lemondására is.

Abban az esetben, ha Ön nem tart igényt hírlevelünkre, kérjük, jelezze az  termeszetesorvoslas@gmail.com e-mail címre. Reméljük, nem zavartunk levelünkkel! Ha mégis, elnézést kérünk érte!

Ezt az E-mail címet az 1992. évi LXIII. törvény 3.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel, az Ön által az Interneten, szakmai tudakozóban, aranyoldalakban nyilvánosságra hozott, és bárki által hozzáférhető adatok, illetve a saját adatbázisunk alapján használtuk fel.

A törvény (3) pontjában meghatározottak szerint ezt az E-mail címet harmadik félnek át nem adjuk. Levelünk az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2008.09.01-én életbe lépett módosításainak megfelelően nem kéretlen reklámlevél, hanem tájékoztató levél.